LỊCH CÔNG TÁC CỦA CƠ QUAN
  • THỨ HAI (20/03/2023)
  • Sáng
  • - Từ 20/3 đến 31/3/2023: tham gia Lớp cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và cấp trưởng các sở, ban, ngành nhiệm kỳ 2026-2031 - TP: Đ/c Nam, PGĐ; Đ/c Tuấn PGĐ
  • Chiều
  • THỨ TƯ (22/03/2023)
  • Sáng
  • - 08h00: Dự Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch giờ Trái đất năm 2023 - TP: Đ/c Hà, PGĐ (xe 2151)
   - 08h30: Dự Hội nghị để tháo gở một số vướng mắc tại Cụm Công nghiệp Tiến Hóa - TP: Đ/c Bình, TP QLCN
   - 08h00: Họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Ninh - TP: Đ/c Hà, PGĐ; Phòng KTNL
  • Chiều
  • THỨ NĂM (23/03/2023)
  • Sáng
  • - 08h30: Họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam - TP: Đ/c Giám đốc Sở (xe 2151)
   - Tham gia Đoàn công tác dự Hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung tại Nghệ An - TP: Đ/c Hà, PGĐ (xe 105)
  • Chiều
  • THỨ SÁU (24/03/2023)
  • Sáng
  • - 07h30: Tham dự lớp Huấn luyện an toàn hóa chất - TP: Đ/c Phú, KTNL
  • Chiều
  • THỨ BẢY (25/03/2023)
  • Sáng
  • - 07h30: Dự Hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ - TP: Đ/c Hà, PGĐ
  • Chiều