LỊCH CÔNG TÁC CỦA CƠ QUAN
  • THỨ BA (27/02/2024)
  • Sáng
  • - Từ ngày 27/2 đến hết ngày 29/02/2024: Tham gia Đoàn công tác tại Thái Lan tham dự Hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước có sử dụng đường 8 và đường 12 - TP: Đ/c Nam, PGĐ
  • Chiều
  • THỨ NĂM (29/02/2024)
  • Sáng
  • - 08h00 - UBND Tỉnh gặp mặt DN - TP: Đ/c Giám đốc Sở (xe 105)
  • Chiều
  • - 14h00: Tham dự Hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác GPMB các công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn huyện Quảng Trạch - TP: Phòng KTNL
   - 17h00: Gặp mặt đầu năm Hội hưu trí ngành Công Thương. TP: Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Chủ tịch CĐN CT. Tại Khách sạn Sài Gòn.
  • THỨ SÁU (01/03/2024)
  • Sáng
  • - 09h00: Kiểm tra hiện trường vị trí xây dựng tuyến đường dây 22kV trong phạm vi BVKCHTGT đường bộ đường tỉnh 562 thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình Cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch, Thượng Trạch - TP:Tổ Dự án
   - 08h00: Tham dự Lễ ra quân huấn luyện DQTV năm 2024- tp: đ/c Khiêm, PTP Qlcn
   - 08h00: Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2024 - TP: Phòng QLCN
   - 08h00: Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy chế biến cát Quảng Bình - TP: Phòng KTNL
  • Chiều
  • - 14h30: Dự tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐ BP - TP: Đ/c Nam, PGĐ (xe 2151 - tại Luxe Palace)
  • THỨ BẢY (02/03/2024)
  • Sáng
  • - 7h30: Dự Khai mạc giao lưu bóng đá nữ giữa các công đoàn cơ sở - TP: Đ/c Tuấn, PGĐ (xe 105 - tại KS Biển Vàng)
  • Chiều